Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : 3 Sebab Jihan, Shuk

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : 3 Sebab Fahrin

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : 3 Host

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Anugerah Hos Menyindir Terbaik

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Brand Ad 15sec

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Brand Ad 30sec

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Brand Ad

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Aktor Terbaik

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Capsule Aktress Terbaik

Friday November 3rd, 2017

ASK 2017 : Capsule Drama & Filem Terbaik